Ny video: Underground Art: Body language, fotografiets muligheder - 5 sept - 20 sept. 2020

Body language er en udstilling hvor kunstnere/fotografer sætter focus på den menneskelige krop og dens sprog gennem foto. Vi undersøger hvordan vi med den vidunderlige krop vi har kan tale uden ord og aflæse hinanden. Hvad sker der når vi som vores dominant fra kunstnersamfundet Esben Fog bytter mænd og kvinders rolle om? Kvinderne sejrer over manden. Havde det været mænd der sejrede over en kvinde havde det heddet sex. Nu er rollerne byttet om og i hans Manhunter er det kvinderne der jager. Fed humor eller girlpower?

I Barry Pringles tegnformelige numse er kropssproget blevet til et tegn - et kropstegn.

M. Flint arbejder med at tage nærbilleder med et kalejdoskopisk objektiv af kvindelige kønsorganer og blomster og det felt mellem yndigt og svulstigt hvor det pludselig bliver noget helt andet end pornografisk eller klinisk.

No names smukke kvindekroppe er æstetiske og smukke i alt sin enkelthed.

Lotte Kjøller maler der i mod men sætter foto af kroppe ind som et ekstra vindue i maleriet. Hvor går grænserne? Kan man lave ready made skulpturer, video og bemalede malerier og kalde det foto? Hvad er et foto? eR et gammelt familiefoto kunst?

 Vi vil undersøge fotografiets muligheder gennem foto, maleri med foto, ready made skulptur og video osv.

Kunstnerne er: fotograferne Esben Fog, Barry Pringle samt M. Flint, og "No name", samt Lotte Kjøller maleri med foto, video og readymade skulptur. Alt skabt af foto.

Galleri Lk-kunst.dk ligger på 

Bogholder Alle 66 kld tv, 2720 København.
Kun 7 minutters gang fra Vanløse metro st. eller 3 busstop fra Flintholm metro st med bus 10, 31, 22.

ENG: Body language is an exhibition where artists / photographers focus on the human body and its language through photography. We explore how we with the wonderful body we have can speak without words and read each other. What happens when we, as our dominant from the artist community Esben Fog, change the role of men and women? The women triumph over the man. Had it been men who triumphed over a woman it would have been called sex. Now the roles are reversed and in his Manhunter it is the women who hunt. Bold humor or girlpower? In Barry Pringle's sign-shaped butt, body language has become a sign - a body sign. M. Flint works on taking close-ups with a kaleidoscopic lens of female genitals and flowers and the field between adorable and swollen where it suddenly becomes something completely different than pornographic or clinical. No names beautiful female bodies are aesthetic and beautiful in all its simplicity. Lotte Kjøller paints against it but inserts photos of bodies as an extra window in the painting. Where do the boundaries go? Can one make ready made sculptures, video and painted paintings and call it photo? What is a photo? is an old family photo art? We will explore the possibilities of photography through photography, painting with photography, ready made sculpture and video, etc. The artists are: photographers Esben Fog, Barry Pringle and M. Flint, and "No name", as well as Lotte Kjøller painting with photo, video and readymade sculpture. Everything created by photo. Gallery Lk-kunst.dk is located at Accountant Alle 66 kld tv, 2720 København. Only 7 minutes walk from Vanløse metro st. or 3 bus stops from Flintholm metro st by bus 10, 31, 22.