• This site is in Danish and English
  • © Copyright 2000-2022. All Rights Reserved. Lotte Kjoeller

Lotte Kjøller malekursus / paintingclass. Gallery Blæst, Sandvig, Nordjylland/ Jutland North 4+5 august 2020

SOLOKUNSTUDSTILLING
Lotte Kjøller skal være på legatophold og udstille separat i sit ny galleri "Galleri Blæst" i Nordjylland fra 8 August til måneden ud 2020.

Det er Christine Stampe Frøsig, der står bag Galleri Blæst, som hun fra starten har forsynet med sloganet: ”For the Joy af Art”.

Hun flyttede sammen med sin mand til Klitgård Fiskerleje for at år siden og har nu realiseret drømmen om at arbejde med kunst og kunstnere, som hun fortæller er utroligt spændende, generøse og inspirerende mennesker at omgås. Hun har i mange år boet i Grønland og har arbejdet som gymnasielærer og uddannelseschef, inden hun nu åbner Galleri Blæst.

I adskillige år har sygehusvæsenet vidst og arbejdet med, at figurativ kunst har en helbredende effekt på indlagte patienter, fortæller hun, og det er ikke kun opererede mennesker, der kan have glæde af at se på kunst – kunst kan gøre os gladere i vores hverdag, fordi kunst vækker sansning af den verden, der omgiver os.
At se på kunst forbedrer også vores forståelse af andre menneskers virkelighed. Det er samme princip, der ligger til grund for skønlitteraturkurserne for de medicinstuderende på universiteterne - kunst får vores empati til at vokse, og det giver os en følelse af glæde at få en dybere indsigt i andre menneskers måde at opleve verden på.

Galleri Blæst holder Åbningsfernisering lørdag d. 8. august kl. 14.00 med den sjællandske billedkunstner Lotte Kjøller.


MALEKURSUS EFTER MODEL
Malekursus efter model for dig der vil lære nyt.
Den professionelle billedkunstner og illustrator Lotte Kjøller er underviser.
Lær nye maleteknikker, få individuel vejledning og oplev tid og ro til fordybelse.
Bliv en del af et kreativt og fagligt fællesskab.

TIRSDAG DEN 4. AUGUST OG ONSDAG DEN 5. AUGUST KLOKKEN 16:30 – 20:30.
Se mere her: https://www.fjoa.dk/malekursus-efter-model/?fbclid=IwAR3xqpCjulfPhIBa5P5Ib8GoXO8jFObbk5zPxnhuwVYSdkoacehxkc21abk
Så alle er velkomne på Klithusevej 25 – ”For the Joy of Art”

Galleri Blæst holder åbent lørdage og søndage fra kl. 11-17 og efter aftale.

Se mere: https://www.fjoa.dk/

 

Se videoer om kurset her:

 

ENG: SOLO ART EXHIBITION Lotte Kjøller will be on a scholarship stay and exhibit separately in her new gallery "Galleri Blæst" in North Jutland from 8 August until the month of 2020. Christine Stampe Frøsig is behind Galleri Blæst, which she has provided with the slogan: "For the Joy of Art" from the beginning. She moved with her husband to Klitgård Fiskerleje years ago and has now realized the dream of working with art and artists who she says are incredibly exciting, generous and inspiring people to hang out with. She has lived in Greenland for many years and has worked as a high school teacher and head of education before she now opens Galleri Blæst. For several years, the hospital system has known and worked with the fact that figurative art has a healing effect on inpatients, she says, and it is not only operated people who can benefit from looking at art - art can make us happier in our everyday lives. , because art awakens a sense of the world around us. Looking at art also enhances our understanding of other people's reality. It is the same principle that underlies the fiction courses for medical students at universities - art makes our empathy grow, and it gives us a sense of joy to gain a deeper insight into other people's way of experiencing the world. Gallery Blæst holds Opening vernissage on Saturday 8 August at 14.00 with the Zealand visual artist Lotte Kjøller. PAINTING COURSE BY MODEL Painting course by model for you who want to learn new things. The professional visual artist and illustrator Lotte Kjøller is a teacher. Learn new painting techniques, get individual guidance and experience time and peace for contemplation. Become part of a creative and professional community. TUESDAY 4 AUGUST AND WEDNESDAY 5 AUGUST 16:30 - 20:30. See more here: https://www.fjoa.dk/malekursus-efter-model/?fbclid=IwAR3xqpCjulfPhIBa5P5Ib8GoXO8jFObbk5zPxnhuwVYSdkoacehxkc21abk So everyone is welcome at Klithusevej 25 - "For the Joy of Art" Gallery Blæst is open Saturdays and Sundays from 11-17 and by appointment. See more: https://www.fjoa.dk/ Watch videos about the course here:

Opret din egen hjemmeside med Webador