• This site is in Danish and English
  • © Copyright 2000-2022. All Rights Reserved. Lotte Kjoeller

Den kommer udenfor igen! Enhjørninger i det offentlige rum. / It's coming out again! Unicorns in the public space.Galleri Lk-kunst.dk 5 - 20 sept 2020

Enhjørningen er blevet så stor en succes at jeg har valgt at stille den ud igen. 17-20 vil man kunne møde den udenfor Lk-kunst.dk. Den er blevet betragtet og leget med af både voksne, unge, børn og hunde der logrende gør af den. Det er sjovt at lege med den men det er også sjovt for os der sidder og ler af de intetanende mennesker og dyr. Derfor hører jeg på ønsket om at få den ud igen.

Mød et af de forskellige initiativer, som gentænker kunsten efter et forår uden fysiske fællesskaber. Galleri Lk-kunst og udstillingen Body Language har fået lov til at flage med. Vi laver også en enhjørning. Det bliver en readymadeskulptur det er tilladt at lege med. Den vil stå udenfor Galleriet 5-6 sept. i åbningstiden hvis vejret tillader det hvorefter den flytter til Atelierets vindue indenfor.

Magi og glitter. Et mystisk fabeldyr med helende kræfter. Følelsen af håb og at livet fortsætter. En enhjørning er en lysende hvid hest. Kridhvid. På mulen har den et snoet horn. Hvis man rør den bliver man helbredt. Den bor inde i skoven. Den redder nogle gange mennesker der er fortabt derinde. De rider på dens ryg ud af skoven. Den er mild, sød og god.

Alt det kan du møde i den audiovisuelle vandreforestilling ’Enhjørninger i det offentlige rum,’ som i efteråret sender enhjørninger i glitrende pastelfarver rundt i Københavns gader. Projektet, der er skabt af NORDLYS, et kollektiv af nordiske koreografer, skal skabe magisk og måske helende scenekunst efter et forår med lockdown og hårde kår for kunstbranchen.

 

’Enhjørninger i det offentlige rum’ er ét af de 71 projekter, som har fået støtte fra Kunstfondens pulje ’Sammen om kunsten’. Med 10 millioner kroner kickstarter puljen nye kunstneriske eksperimenter for, hvordan vi kan møde kunsten under coronakrisens restriktioner – i offentlige rum, på digitale platforme og i mindre fællesskaber.

Unicorn af Lotte Kjøller. 2 stk legetøj. 1 bemalet gyngehest og en påklædt porcelænsdukke samlet med en lyskæde. Man kan lege med ready made skulpturen ved at vippe med den eller på anden vis lege med den. Derfor er Unicorn efter endt udstilling doneret til sønnernes børn i Alfredos familie der vil lære deres små om enhjørninger.

 

ENG: The unicorn has become such a great success that I have chosen to exhibit it again. 17-20 you will be able to meet it outside Lk-kunst.dk. It has been viewed and played with by adults, young people, children and dogs who wag it. It's fun to play with it but it's also fun for us who sit and laugh at the unsuspecting people and animals. Therefore, I listen to the desire to get it out again. Meet one of the various initiatives that rethink art after a spring without physical communities. Gallery Lk-kunst and the exhibition Body Language have been allowed to flag along. We also make a unicorn. It will be a readymade sculpture you are allowed to play with. It will be outside the Gallery on September 5-6 during opening hours if the weather allows it, after which it will move to the Atelier's window inside. Magic and glitter. A mysterious fabled animal with healing powers. The feeling of hope and that life goes on. A unicorn is a luminous white horse. Chalk white. On the muzzle it has a twisted horn. If you touch it, you will be healed. It lives inside the forest. It sometimes rescues people lost in there. They ride on its back out of the woods. It is mild, sweet and good. You can meet all this in the audiovisual walking performance ‘Unicorns in the public space,’ which in the autumn sends unicorns in glittering pastel colors around the streets of Copenhagen. The project, created by NORDLYS, a collective of Nordic choreographers, will create magical and perhaps healing performing arts after a spring with lockdown and harsh conditions for the art industry. ‘Unicorns in the public space’ is one of the 71 projects that have received support from the Art Foundation's pool ‘Together about art’. With DKK 10 million, the pool kick-starts new artistic experiments for how we can meet art under the restrictions of the corona crisis - in public spaces, on digital platforms and in smaller communities. Unicorn by Lotte Kjøller. 2 toys. 1 painted rocking horse and a dressed porcelain doll assembled with a light chain. You can play with the ready made sculpture by tilting it or otherwise play with it. Therefore, after the show, Unicorn has been donated to the sons' children in Alfredo's family who want to teach their little ones about unicorns.


«   »