• This site is in Danish and English
  • © Copyright 2000-2022. All Rights Reserved. Lotte Kjoeller

Presse / Press Pakhus Gallery 2019

Offentliggjort den 21. marts 2021 kl. 18.06

PRESSEMEDDELSE 2019

Det nøgne menneske rykker ind i PAKHUSgalleriet

Kunstnergruppen ”det NØGNE menneske” skildrer den nøgne krop i al dens skønhed og rædsel. Lørdag d. 18. maj kl. 13 er der fernisering i PAKHUSgalleriet.

Kunstnergruppen ”det NØGNE menneske” tager i udstillingen af samme navn livtag med forskellige syn på menneskekroppen ud fra forskellige tolkninger og overbevisninger.

”Kroppen har gennem hele menneskets historie været omdrejningspunktet for vores forståelse af os selv og vores plads i verden. Den afspejler tiden på godt og ondt – og har således altid været beundret, skabt begær, skamfølelse, harme og rædsel. Den har i nogle tilfælde været hellig og i andre blot blevet brugt som objekt. Og hvordan har kroppen det så egentlig i dag? Det kommer temaudstilling ”det NØGNE menneske” med flere bud på gennem en bred vifte af fotografier, malerier, litografi og skulpturer, der sætter oplevelsen af den nøgne krop i centrum for fortolkning og udtrykker kroppens mangfoldighed ved hjælp af hver kunstners unikke kunstneriske udtryk og perspektiv”, skriver kunstnergruppen om sin udstilling.

Kunstnergruppen består af: Jeff Ibbo, Esben Fog, Lotte Kjøller, Grethe Tranberg, Barry Pringle & Olav Johannisson, og gæsteudstillerne er: Rithva Landler, Mogens Kishinovsky & Rikke Stiig

Fernisering: Lørdag d. 18. maj kl. 13-15. Udstillingen kan ses frem til d. 15. juni

Croquisevent: Lørdag d. 18. maj kl. 15-16.30 af Jeff Ibbo med dobbeltmodel i form af mand og kvinde

Foredrag: Lørdag d. 10. juni kl. 14 om det nøgne menneske med Kim Bindesbøll Andersen

Igen i år er PAKHUSgalleriet en del af Pinseruten, hvor der er ekstraordinært åbent i galleriet d. 8. juni til d. 10. juni fra kl. 10-17.
Det nøgne menneske rykker ind i PAKHUSgallerietKunstnergruppen ”det NØGNE menneske” skildrer den nøgne krop i al dens skønhed og rædsel. Lørdag d. 18. maj kl. 13 er der fernisering i PAKHUSgalleriet.

Kunstnergruppen ”det NØGNE menneske” tager i udstillingen af samme navn livtag med forskellige syn på menneskekroppen ud fra forskellige tolkninger og overbevisninger.

”Kroppen har gennem hele menneskets historie været omdrejningspunktet for vores forståelse af os selv og vores plads i verden. Den afspejler tiden på godt og ondt – og har således altid været beundret, skabt begær, skamfølelse, harme og rædsel. Den har i nogle tilfælde været hellig og i andre blot blevet brugt som objekt. Og hvordan har kroppen det så egentlig i dag? Det kommer temaudstilling ”det NØGNE menneske” med flere bud på gennem en bred vifte af fotografier, malerier, litografi og skulpturer, der sætter oplevelsen af den nøgne krop i centrum for fortolkning og udtrykker kroppens mangfoldighed ved hjælp af hver kunstners unikke kunstneriske udtryk og perspektiv”, skriver kunstnergruppen om sin udstilling.

Kunstnergruppen består af: Jeff Ibbo, Esben Fog, Lotte Kjøller, Grethe Tranberg, Barry Pringle & Olav Johannisson, og gæsteudstillerne er: Rithva Landler, Mogens Kishinovsky & Rikke Stiig

Fernisering: Lørdag d. 18. maj kl. 13-15. Udstillingen kan ses frem til d. 15. juni

Croquisevent: Lørdag d. 18. maj kl. 15-16.30 af Jeff Ibbo med dobbeltmodel i form af mand og kvinde

Foredrag: Lørdag d. 10. juni kl. 14 om det nøgne menneske med Kim Bindesbøll Andersen

Igen i år er PAKHUSgalleriet en del af Pinseruten, hvor der er ekstraordinært åbent i galleriet d. 8. juni til d. 10. juni fra kl. 10-17.

 

ENG:

PRESS RELEASE 2019 The naked man moves into the PAKHUS gallery The artist group "the NUDE man" depicts the naked body in all its beauty and horror. Saturday 18 May at 13 there is a vernissage in the PAKHUS gallery. In the exhibition of the same name, the artist group "the NAKED human being" takes a different approach to the human body based on different interpretations and beliefs. “Throughout human history, the body has been the focal point of our understanding of ourselves and our place in the world. It reflects the time of good and evil - and has thus always been admired, created desire, shame, resentment and horror. It has in some cases been sacred and in others has simply been used as an object. And how does the body really feel today? There is a themed exhibition "the NAKED human being" with several offers through a wide range of photographs, paintings, lithographs and sculptures that put the experience of the naked body at the center of interpretation and express the body's diversity using each artist's unique artistic expression and perspective. ”, The artist group writes about their exhibition. The artist group consists of: Jeff Ibbo, Esben Fog, Lotte Kjøller, Grethe Tranberg, Barry Pringle & Olav Johannisson, and the guest exhibitors are: Rithva Landler, Mogens Kishinovsky & Rikke Stiig Opening: Saturday 18 May at 13-15. The exhibition can be viewed until 15 June Croquisevent: Saturday 18 May at 15-16.30 by Jeff Ibbo with double model in the form of man and woman Lecture: Saturday 10 June at 14 about the naked man with Kim Bindesbøll Andersen Again this year, PAKHUSgalleriet is part of the Pentecostal route, where it is extraordinarily open in the gallery on 8 June to 10 June from 10-17.

Opret din egen hjemmeside med Webador