Aner / Family Portrait med Lotte Kjøller, Eva Kjøller Cristensen, Adam Friedel og Skipper 14-26 febr 2020

I anledning af min 54 årige fødselsdag kommer en udstilling i Gallery Lk-kunst.dk der hedder Aner. Aner hedder den da det er Lotte Kjøller og hendes familie dvs søster Eva Kjøller Cristensen og faderen Skippers (Finn Cristian Friedel Christensen) samt tip tip oldefar Adam Friedel kunst der er på væggen. Med denne udstilling vil jeg gerne fejre de kunstneriske aner der findes i min familie og som stammer helt fra den danske jøde Adam Friedel der blev litografisk kunstner i England. Hvad betyder det at have aner? Hvad betyder det når evner går i arv. Vi synes selv at slægtskabet kan ses i vores kunst. Vi bruger mange farver. Vi fortæller historier med figurativ kunst. Vi er alle ekspressive i vores udtryk. Hver på vores måde. Udstillerne er: Lotte Kjøller, maleri med søster Eva Kjøller Cristensen, maleri, tip tip oldefar Adam Friedel samt fader Finn Cristian Friedel Christensen også kaldet Skipper, foto. Udstillingen kan ses 15-26 febr 2020. Fernisering Fredag d. 14/2 kl 14-17. Åbent tirs- til fredag 14-17. Lørdag 13-16.

 

ENG: On the occasion of my 54th birthday, there is an exhibition in Gallery Lk-kunst.dk called Family Portrait. It is called Aner as it is Lotte Kjøller and her family, ie sister Eva Kjøller Cristensen and father Skippers (Finn Cristian Friedel Christensen) as well as tip tip great-grandfather Adam Friedel art that is on the wall. With this exhibition I would like to celebrate the artistic ancestry that exists in my family and which originates entirely from the Danish Jew Adam Friedel who became a lithographic artist in England. What does it mean to have ancestry? What does it mean when abilities are inherited. We ourselves think that kinship can be seen in our art. We use many colors. We tell stories with figurative art. We are all expressive in our expression. Each in our own way. The exhibitors are: Lotte Kjøller, painting with sister Eva Kjøller Cristensen, painting, tip tip great-grandfather Adam Friedel and father Finn Cristian Friedel Christensen also called Skipper, photo. The exhibition can be seen 15-26 Feb 2020. Opening Friday 14/2 at 14-17. Open Tuesday to Friday 14-17. Saturday 13-16.

Opret din egen hjemmeside med Webador