• This site is in Danish and English
  • © Copyright 2000-2022. All Rights Reserved. Lotte Kjoeller

Billedkunstner Lotte Kjøller åbner sit ny kunstnerstyrede galleri med en artmoneyudstilling om Eventyrlige kvinder 11-26 januar 2020.

Hvad er kvinder? De er sårbare, hårde, fascinerende, elskende, eftergivende, stærke, svage, de er sin mands eventyr og mareridt. Vi vil med denne udstilling gerne fejre denne feminine side i ethvert menneske og appelere til vores eget eventyr gen. Eventyret i os, omkring os og i vores partner - og i kvinderne ikke mindst...

15 Forskellige kunstnere leverer artmoney til udstillingen skabt på hver deres måde og ud fra hvert sit livssyn. Der er fernisering Lørdag d. 11 januar kl. 13-16 med kunst til øjet og lidt til ganen. Udstillingen er åben i galleriets åbningstid tirs-tors-fredage 13-17. Lørdage 13-16, se mere om galleriet og udstillingen her: http://www.galleri-Lk-kunst.dk/ .

Artmoney er en global, alternativ valuta lavet af original kunst. Kunstnere tjener deres egne penge. Virksomheder accepterer artmoney som betaling. Samlere køber artmoney som billig, original kunst. Velkommen til en verden af ​​fantasi og virkelige menneskelige relationer gennem kreativitet!

Den grundlæggende idé med artmoney er, at kunstnere producerer en håndlavet valuta til en fast værdi, der kan bruges i almindelige butikker.

Begrebet at udveksle kunst med varer og tjenester er lige så gammel som menneskeheden, og værdien af ​​kunst genkendes af alle mennesker. Artmoney introducerer blot et system, der forener format og værdi for at gøre udveksling let, sjovt og smukt.

Artmoney har formatet 12x18 cm og værdien af ​​danske Kroner 200. Dette gælder for alle kunstnere på alle sociale og professionelle niveauer fra alle lande. Når det kommer til artmoney, er alle mennesker det samme værd.

Galleri Lk-kunst.dk ligger på Bogholder Alle 66 kld tv, 2720 København. Kun 7 minutters gang fra Vanløse metro st. eller 3 busstop fra Flintholm metro st med bus 10, 31, 22.

 

Foreløbigt er kunstnerne:

Lars Kræmmer, Lotte Kjøller, Jeff Ibbo, Jette Bothinsky, Else Bruun Larsen, Lis Severin, Lærce Østergaard, Rithva Landler, Hanne-Lise Enghoff, Susanne Charlotte Winther, Esben Fog, Britt Salver, Karen-Marie Wedel-Lander, Alice Rosendal.

Samarbejde mellem: Lars Kræmmer og Lotte Kjøller

 

ENG: Visual artist Lotte Kjøller opens her new artist-run gallery with an artmoney exhibition about Adventurous women 11-26 January 2020. What are women? They are vulnerable, hard, fascinating, loving, indulgent, strong, weak, they are her husband's adventures and nightmares. With this exhibition we want to celebrate this feminine side of every human being and appeal to our own fairytale gene. The adventure in us, around us and in our partner - and in the women not least ... 15 different artists deliver artmoney to the exhibition, created in their own way and from their own point of view. There is a vernissage on Saturday 11 January at 13-16 with art for the eye and a little for the palate. The exhibition is open during the gallery's opening hours Tuesday-Thursday-Fridays 13-17. Saturdays 13-16, see more about the gallery and the exhibition here: http://www.galleri-Lk-kunst.dk/. Artmoney is a global, alternative currency made from original art. Artists make their own money. Companies accept artmoney as payment. Collectors buy artmoney as cheap, original art. Welcome to the world of fantasy and real human relationships through creativity! The basic idea of ​​artmoney is that artists produce a handmade currency at a fixed value that can be used in regular stores. The concept of exchanging art with goods and services is as old as humanity, and the value of art is recognized by all people. Artmoney simply introduces a system that combines format and value to make exchanges easy, fun and beautiful. Artmoney has the format 12x18 cm and the value of Danish Kroner 200. This applies to all artists at all social and professional levels from all countries. When it comes to artmoney, all people are worth the same. Gallery Lk-kunst.dk is located at Bogholder Alle 66 kld tv, 2720 Copenhagen. Only 7 minutes walk from Vanløse metro st. or 3 bus stops from Flintholm metro st by bus 10, 31, 22. So far, the artists are: Lars Kræmmer, Lotte Kjøller, Jeff Ibbo, Jette Bothinsky, Else Bruun Larsen, Lis Severin, Lærce Østergaard, Rithva Landler, Hanne-Lise Enghoff, Susanne Charlotte Winther, Esben Fog, Britt Salver, Karen-Marie Wedel-Lander, Alice Rosendal. Collaboration between: Lars Kræmmer and Lotte Kjøller