Presse / press for the Den Gule Villa 2014

Offentliggjort den 21. marts 2021 kl. 17.22

Tirsdag/Thuesday d. 3 Juni 2014

Under udstillingen i Den Gule Villa kom vi både i Frederiksberg Bladet og i Københavns TV.

While exhibiting in Den Gule Villa we was in Frederiksberg lokal newspaper and in Copenhagen TV.


PRESSEMEDDELSE 2014:

det NØGNE menneske

Udstilling ved kunstnerne Line Taarnberg, Lotte Kjøller, Annelise Jarvis Hansen,

Lotte Horne, Jeff Ibbo, Olav Johannisson, Esben Fog og Barry Pringle

Den 10. – 27. juni

Tirsdag kl.11-18, onsdag til fredag kl. 11-16

Gratis adgang

Fernisering med klassisk musik

Fredag den 6. juni 2014 kl. 16 – 18.

det NØGNE menneske

Kunstudstillingen ”det NØGNE menneske” er en udstilling med otte kunstneres syn på den nøgne krop ud fra forskellige tolkninger og overbevisninger. Den nøgne krop har i århundreder vakt beundring, interesse, harme og skændsel. Men hvordan har den nøgne krop det egentlig anno 2014? Udstillingen i Den Gule Villa giver flere bud på spørgsmålet gennem en bred palet af kunstværker, og sætter oplevelsen af den nøgne krop og nøgenhed i centrum.

Med maleri, fotokunst og skulptur illustrerer kunstnerne Line Taarnberg, Lotte Kjøller, Annelise Jarvis Hansen, Lotte Horne, Jeff Ibbo, Olav Johannisson, Espen Fog og Barry Pringle kroppens mangfoldighed ved hjælp af hvert deres unikke kunstneriske udtryk og perspektiv.

I løbet af udstillingsperioden kan man udover de enkelte kunstværker selv forsøge sig som ’kunstner’ og gengive kroppens former og kurver i rækken af croquisworkshops fordelt på tre lørdage. Interesserer man sig for nøgenhed og naturisme er der desuden mulighed for at blive klogere på livet som naturist, når exformand for Kim Bindesbøll holder foredrag lørdag den 21. juni.

Croquis workshop

Lørdag den 14., 21. og 28. juni kl. 11-14

Gratis tilmelding til Lk@Lk-kunst.dk.

Forkundskaber er ikke nødvendigt og alle er velkomne. Materialer medbringes selv.


Det nøgne menneske: Foredrag med Kim Bindesbøll

Lørdag den 21. juni kl. 14.30

Gratis tilmelding til Lk@Lk-kunst.dk

Kim Bindesbøll, den tidligere formand for Danske Naturister, vil denne eftermiddag holde foredrag med: Det nøgne menneske - om blufærdighed og nøgenhed i personligt, socialt og samfundsperspektiv

Kontaktoplysninger

For yderligere information og billedmateriale kontakt: Lotte Kjøller, Lk-kunst.dk / 23830717 eller kulturkonsulent Tina Hou Christensen, Den Gule Villa, tich03@frederiksberg.dk / 38210921

Adressen er: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2, 2000 Frederiksberg

 

ENG:

PRESS RELEASE 2014: the NAKED human being Exhibition by the artists Line Taarnberg, Lotte Kjøller, Annelise Jarvis Hansen, Lotte Horne, Jeff Ibbo, Olav Johannisson, Esben Fog and Barry Pringle June 10 - 27 Tuesday 11-18, Wednesday to Friday at 11-16 Free access Vernissage with classical music Friday, June 6, 2014 at 16 - 18. the NAKED human being The art exhibition "the NAKED human being" is an exhibition with eight artists' views of the naked body based on different interpretations and beliefs. The naked body has for centuries aroused admiration, interest, resentment and disgrace. But how does the naked body really feel in 2014? The exhibition in The Yellow Villa offers several suggestions on the issue through a wide palette of works of art, and puts the experience of the naked body and nudity at the center. With painting, photographic art and sculpture, the artists Line Taarnberg, Lotte Kjøller, Annelise Jarvis Hansen, Lotte Horne, Jeff Ibbo, Olav Johannisson, Espen Fog and Barry Pringle illustrate the body's diversity using each their unique artistic expression and perspective. During the exhibition period, in addition to the individual works of art, you can try yourself as an 'artist' and reproduce the body's shapes and curves in the series of croquis workshops spread over three Saturdays. If you are interested in nudity and naturism, there is also the opportunity to become wiser about life as a naturist when the ex-chairman of Kim Bindesbøll gives a lecture on Saturday 21 June. Croquis workshop Saturday, June 14, 21 and 28 at 11-14 Free registration to Lk@Lk-kunst.dk. Prior knowledge is not required and everyone is welcome. Bring your own materials. The naked man: Lecture with Kim Bindesbøll Saturday, June 21 at 14.30 Free registration to Lk@Lk-kunst.dk Kim Bindesbøll, the former chairman of the Danish Naturists, will this afternoon give a lecture with: The naked man - about modesty and nudity in a personal, social and societal perspective Contact Information For further information and pictures contact: Lotte Kjøller, Lk-kunst.dk / 23830717 or cultural consultant Tina Hou Christensen, Den Gule Villa, tich03@frederiksberg.dk / 38210921 The address is: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2, 2000 Frederiksberg