2023: Helsingborg Kunstforening udstiller i Gallery Karantänen, Helsingborg, Sweden in oktober 2023

Offentliggjort den 30. juli 2023 kl. 20.27

Lotte Kjøller har 5 fotos med på udstilling.

Äntligen!
Från den 1 april 2023 hyr Helsingborgs konstförening Karantänen av Helsingborgs stad. Karantänen, som har ett perfekt läge längs stadens strandpromenad Gröningen, byggdes 1916 som en karantän för djur vilka kom in i Sverige från utlandet, därav namnet.

Lokalen är en spännande miljö att uppleva konst i, med sina nu huvudsakligen vita väggar och 143 kvm genuina och rustika atmosfär.

 

Föreningen är otroligt glad och tacksam för denna möjlighet att visa en spännande och varierande konst i ett nytt utställningsrum. Karantänen kan bli en kreativ samlingspunkt dit människor kommer för att uppleva konst och kultur, samtala, utbyta idéer och trivas.

Invigningsutställningen blir den 22 april – 6 maj 2023
Utställningen omfattar enbart Helsingborgskonstnärer i en gest mot Helsingborgs stad som erbjudit föreningen denna möjlighet.

 

Efter invigningsutställningen
Den 27 maj visar föreningen en samlingsutställning med konstnärer från NV Skåne. Temat blir ”Karantän”; ett passande tema med tanke på covidepidemin och byggnadens tidiga historia.

Föreningen planerar därefter att ha tre till fyra utställningar till under 2023, bl. a. en för glas och keramik. Föreningen vill under året försöka visa så många som möjligt av sina konstnärer. Efter inledningen med lokala och regionala konstnärer öppnas möjligheterna att ansöka för alla konstnärsmedlemmar.

Det blir främst samlingsutställningar och gärna flera konstformer samtidigt. Föreningen har också inbjudit vår vänförening i Helsingør att den 19 augusti anordna en utställning med danska konstnärer.  

Varje utställning kommer att pågå i tre till fyra veckor med öppet kl. 13 – 16 varje lördag och söndag.

Föreningen erhåller ett projektstöd från kulturnämnden i Helsingborg som täcker hyran och en del för galleriverksamhet nödvändig utrustning.

 

De 13 konstnärerna är:
Gunilla Andrén
Göran Aulin
Inga Björstedt
Per Drejare
Berit Fradera
Margareta Granvik
Nina Johansson
Kerstin Larsson
Mary Segerfalk
Henrik Stierna
Pia Tham
Joanna Thede

Lotte Kjöller har fået karantæne men er blevet æresmedlem i Helsingborg Fotoklubb af denne grund

Om karantânen

 

Karantänen

Karantänen är en gammal byggnad som användes som djurkarantän från 1916 fram till 1980-talet och syftet var att förhindra att djursjukdom kom in i landet. Lokalen ligger på första parkett vid sundet och Gröningen och sedan 2020 äger Helsingborgs stad fastigheten. Sedan dess har det diskuterats om byggnaden ska rivas eller bevaras och medborgare har fått lämna förslag på vad den kan användas till. Nyligen blev det klart att Helsingborgs konstförening kommer att hyra lokalen under ett år för utställningar av främst lokala konstnärer. Under ert besök kommer konstföreningen berätta om sin verksamhet och visa den pågående utställningen.

Läs mer på Helsingborgs konstförenings hemsida: Helsingborgs konstförening.

 

Find vej:

Udenfor Helsingborg Central hvor Danmarksfærgen sejler fra på modsatte side af den store vej tager man bus 8 mod Hittarp. Man står af 2 stoppesteder senere ved Tågagatan. Gå mod vandet. Karantænen ligger ved vandet og man kører der forbi med bussen. Så man går lidt tilbage så er den der. Der er skilt på huset.

Kunst i Karantænen DK

Endelig!
Fra 1. april 2023 lejer Helsingborgs kunstforening Karantänen af ​​Helsingborg by. Karantænen, der har en perfekt beliggenhed langs byens Gröningen-promenade, blev bygget i 1916 som en karantæne for dyr, der kom ind i Sverige fra udlandet, deraf navnet.

Spillestedet er et spændende miljø at opleve kunst i, med sine nu overvejende hvide vægge og 143 kvadratmeter ægte og rustik atmosfære.

 

Foreningen er utrolig glad og taknemmelig for denne mulighed for at vise en spændende og varieret kunst i et nyt udstillingsrum. Karantæne kan blive et kreativt mødested, hvor folk kommer for at opleve kunst og kultur, snakke, udveksle ideer og hygge sig.

Åbningsudstillingen vil være 22. april – 6. maj 2023
Udstillingen omfatter kun Helsingborg-kunstnere i en gestus mod Helsingborg by, som tilbød foreningen denne mulighed.

 

Efter åbningsudstillingen
Den 27. maj viser foreningen en samlet udstilling med kunstnere fra NV Skåne. Temaet bliver "Karantæne"; et passende tema givet covid-epidemien og bygningens tidlige historie.

Foreningen planlægger så at have tre-fire udstillinger mere i løbet af 2023, bl.a a. en til glas og keramik. Foreningen ønsker i løbet af året at forsøge at vise så mange af sine kunstnere som muligt. Efter introduktionen med lokale og regionale kunstnere åbnes mulighederne for at søge for alle kunstnermedlemmer.

Der vil hovedsageligt være gruppeudstillinger og gerne flere kunstarter på samme tid. Foreningen har også inviteret vores venneforening i Helsingør til at arrangere en udstilling med danske kunstnere den 19. august.

Hver udstilling løber i tre til fire uger, åben kl 13 – 16 hver lørdag og søndag.

Foreningen modtager et projektlegat fra kulturnævnet i Helsingborg, som dækker huslejen og noget af det nødvendige udstyr til galleridriften.

 

De 13 kunstnere er:
Gunilla Andrén
Goran Aulin
Nej Björstedt
Per Drejare
Berit Fradera
Margaret Granvik
Nina Johansson
Kerstin Larsson
Mary Segerfalk
Henrik Stierna
Pia Tham
Joanna Thede

Lotte Kjöller har fået karantæne

Opret din egen hjemmeside med Webador