25.02.2023. White Angel Power Performance er et kursus i kristent selvforsvar søndage i 2023, Rungstedvej 23, 2970 Hørsholm

White Angel Power Performance er et kursus i kristent selvforsvar Søndage i 2023, Rungstedvej 23, 2970 Hørsholm, DK.

 

Er du kristen og ønsker at kunne forsvare dig selv? Har du været ude for et seksuelt overgreb? Så vil du have nytte ved at dyrke kristent selvforsvar.

 

Jeg har fået mundlige tilkendegivelser om at man gerne vil vide mere om kristent selvforsvar. Jeg vil undervise 4 timer på Søndage. Kurset koster fysisk 8000 kr pr. næse. Der vil både indgå undervisning, samtale, øvelser alene, og 2 og 2 samt drømmerejser om forholdet til far og mor. Virtuel undervisning på video koster ikke noget.

 

Vi vil lære hvordan vi kan bruge biblens ord som våben. Vi vil lære at profetere og lytte til Gud. Vi vil lære at tilkalde Jesus helligånd og min egen helligånd Hvide engel. Vi vil lære at bede til Gud på samme måde som Kong David gjorde det i biblen for at få tingene til at ske. Vi vil lære at søge beskyttelse hos den Kristne Gud. Vi vil lære at bede for hinanden. Jeg vil bede med jer hver især.

 

Vi vil snakke om vores forhold til mor og far. Vi vil prøve at helbrede på vores indre far og mor. Vi vil tilgive dem som har gjort os ondt i barndommen. For kun ved at helbrede smerten og vreden til disse mennesker kan vi som voksne selv komme videre. Det er tilladt for både mænd og kvinder at græde.

 

Vi vil tale om:

Hvad det betyder når mor var for hård? Når far var for hård? Hvad betyder det nu for os der lever?

Hvad betyder det for vores børn hvem vi er?

Hvordan kan vi tilgive vores forældre?

Hvad betyder det for vores forhold til nulevende forældre at vi tilgiver?

Hvad betyder forholdet til mor?

Hvorfor er det så vigtigt for forholdet til Gud Fader hvem vores far var?

 

Kurset koster for 1 søndag 800 kr som betales via mobilepay: 28780309 senest 5 dage før kursusstart. Du kan også betale her: reg nr: 5369 konto nr: 000343430.  Skriv hold, fornavn, hvilken seksualitet du har og om du ønsker et kønsopdelt hold. Skriv hvilken gruppe du tilhører.  Alle er velkomne! Respekter seksualitetsvejledningen. Kurserne forlænges ved succes.

 

Når man har været på kursus får man muligheden til at melde sig ind i White Angel Church.

 

Kurserne foregår i små hold og man vil blive opdelt i sub, normal og dominant seksualiet i hver sin gruppe da grundproblemerne for denne gruppe mænd og kvinder er tæt på det samme.

 

Der serveres te, kaffe, kiks og frugt. Madpakken medbringes selv.

Man skal kunne tale og forstå dansk her i starten. 

1 Kursus er max. 8 personer min. 3 person

Kurserne foregår:

 

Kursus 1:

1 Søndag er den 25/2-22 kl. 12-16

For kvinder

Varighed: 4 timer 

Afholdelsessted: Rungstedvej 23, Hørsholm 2970

Lokalitet: Foreningshuset / Bevægelokale 1 (60m2)

8000 for 10 gange på en gang

vi spiser pizza undervejs

 

Slut Sjæleretræte på 1 lørdag 8 timer

 

Husk:

pude, papir, farver, blyant samt drikkedunk. te og kaffe findes.

 

Medbring negativ coronatest der skal fremvises for at deltage. Kursusgruppen er lille af hensyn til corona og koster derfor mere. Bliver tilmeldingen for stor kommer flere kurser eller større lokale.

OM:

2020 Åbnede Evigheds performance "White Angel Church.  En virtuel og fysisk kirke baseret på kunst og troen på den kristne Gud. En kirke for dem der tror på helbredende evner og gerne vil prøve Hvide Engel. Vores kirke er tværkirkelig fordi vi tror der skal være plads til alle slags kristen tro på lige fod. Der skal være højt til loftet så alle kan være der. Vi tror at biblen taler sandt. Vi tror på at alle mennesker er født lige ligesom der står i den danske kristne lov Grundloven. Den enkelte undervises ved åndelig samtale og profeti direkte af Gud og understøttes af helbredende bøn af Lotte Kjøllers helligånd White Angel. Lotte Kjøller er præst og leder. Medlemsskab koster 300 kr om måneden. Når kirken har lokale mødes vi. Kirken har fået rigtig mange nye medlemmer her på det sidste og de er alle velkomne.

White Angel Church sker ligenu i Danmark. Alle der har lyst kan deltage på eget ansvar. Jeg har åbnet for at man kan prøve min helbredende evne / helligånd og Guds kraft til gengæld for medlemsskab.

Det foregår sådan at brugeren beder til Gud om at få evnen. Så vil hun / han komme og tale til dig i dit indre og Gud vil overtage dit liv. Tal tilbage om hvad der plager dig og hvad du er syg af. Fortæl hende dine drømme du ønsker skal opfyldes. Kald hende ham eller hende som du vil. Brug Gud i din hverdag til at løse opgaver og få det godt. Nogle gange helbredes folk og det kunne tænkes at det var dig! Så sig endeligt til hvad du fejler.

Lotte Kjøllers helbredende evne kaldes Hvide Engel og er en kristen del af Helligånden så man må regne med at blive oplært i den kristne tro hvis man siger ja til Gud. Hvis man ønsker at beholde dette må man sætte 300 kr ind hver måned på Lotte Kjøllers konto. Lotte Kjøller selv vil der ud over bede særlige bønner for problemer der opstår undervejs for menneskene i gruppen. Så længe der kommer 300 kr på en overførsel hver måned med blot dit fornavn vil brugeren være omfattet af Lotte Kjøllers helbredende evne fra White Angel Church. Vil du have en mere personlig bøn må du skrive en personlig mail eller besøge Lotte.

Har du lyst til at give et hvilken som helst anonymt eller ikke anonymt bidrag til billedkunstner Lotte Kjøllers arbejde som kunstner og/eller blog så er du velkommen. Du kan skrive på betalingen hvad pengene skal bruges til. Alle bidrag er velkomne - små som store! For White Angel Church er 300 kr minimum. Du skal sætte pengene ind på min konto: 5330 000320433 eller mobilepay 28780309

 

English:

2020 Open performance "White Angel Church. A virtual and physical church based on art and faith in the Christian God. The individual is taught by spiritual conversation directly by God and supported by healing prayer by Lotte Kjøller / White Angel. Membership costs 300 kr per month.

White Angel Church is happening right now in Denmark. Anyone who wants can participate at their own risk. I have opened up for one to try my healing ability in return for membership.

It happens in such a way that the user prays to God for the ability. Then she will come and speak to you in your heart and God will take over your life. Talk back about what is bothering you and what you are sick of. Tell her your dreams you want to be fulfilled. Call her him or her as you like. Use her in your everyday life to solve tasks and get well. Sometimes she heals people and it could be that it was you! Finally, tell her what you are doing wrong.

Lotte Kjøller's healing ability is called White Angel and is a Christian living spirit so you can count on being taught the Christian faith if you say yes to her. If you want to keep her after 1 week of probation, you must deposit DKK 300 each month into Lotte Kjøller's account. In addition to Lotte Kjøller herself, she will pray special prayers for problems that arise along the way for the people in the group. As long as there is DKK 300 on a transfer every month with just your first name, the user will be covered by Lotte Kjøller's healing ability and White Angel Church. If you want a more personal prayer, you must write a personal email or visit Lotte.

If you want to allow any anonymous or non-anonymous contribution to artist Lotte'Kjoellers work as an artist and/or blog you are very welcome. You can write on the message what to use the money as a payment. All contributions are welcome -small and big! For White Angel Performance minimum 7 euro. You need to send the money into my account: mobilepay 28780309. From abroad you use: IBAN nr.: DK3753690000317316 SWIFT adr.: ALBADKKK  

Opret din egen hjemmeside med Webador