• This site is in Danish and English
  • © Copyright 2000-2022. All Rights Reserved. Lotte Kjoeller

White Angel Church Evigheds Performance oktober 2020 til ?, Gallery Lk-kunst.dk, Copenhagen, DK 2022

Juleafslutning med Gudstjeneste:

White Angel Church og Lk-kunstskole holder fælles Juleafslutning med Gudstjeneste 3 december 2022 kl. 10 - 14.

Varighed: max. 4 timer

Afholdelsessted: Foreningshuset. Rungstedvej 23, Hørsholm 2970

Lokalitet: Foreningshuset / Bevægelokale 1 og rum 2

2020 Åbnede Evigheds performance "White Angel Church.  En virtuel og fysisk kirke baseret på kunst og troen på den kristne Gud. En kirke for dem der tror på helbredende evner og gerne vil prøve Hvide Engel. Vores kirke er tværkirkelig fordi vi tror der skal være plads til alle slags kristen tro på lige fod. Der skal være højt til loftet så alle kan være der. Vi tror at biblen taler sandt. Vi tror på at alle mennesker er født lige ligesom der står i den danske kristne lov Grundloven. Den enkelte undervises ved åndelig samtale og profeti direkte af Gud og understøttes af helbredende bøn af Lotte Kjøllers helligånd White Angel. Lotte Kjøller er præst og leder. Medlemsskab koster 300 kr om måneden. Når kirken har lokale mødes vi. Kirken har fået rigtig mange nye medlemmer her på det sidste og de er alle velkomne.

White Angel Church sker ligenu i Danmark. Alle der har lyst kan deltage på eget ansvar. Jeg har åbnet for at man kan prøve min helbredende evne / helligånd og Guds kraft til gengæld for medlemsskab.

Det foregår sådan at brugeren beder til Gud om at få evnen. Så vil hun / han komme og tale til dig i dit indre og Gud vil overtage dit liv. Tal tilbage om hvad der plager dig og hvad du er syg af. Fortæl hende dine drømme du ønsker skal opfyldes. Kald hende ham eller hende som du vil. Brug Gud i din hverdag til at løse opgaver og få det godt. Nogle gange helbredes folk og det kunne tænkes at det var dig! Så sig endeligt til hvad du fejler.

Lotte Kjøllers helbredende evne kaldes Hvide Engel og er en kristen del af Helligånden så man må regne med at blive oplært i den kristne tro hvis man siger ja til Gud. Hvis man ønsker at beholde dette må man sætte 300 kr ind hver måned på Lotte Kjøllers konto. Lotte Kjøller selv vil der ud over bede særlige bønner for problemer der opstår undervejs for menneskene i gruppen. 

Har du lyst til at give et hvilken som helst anonymt eller ikke anonymt bidrag til billedkunstner Lotte Kjøllers arbejde som kunstner og/eller blog så er du velkommen. Du kan skrive på betalingen hvad pengene skal bruges til. Alle bidrag er velkomne - små som store! For White Angel Church er 300 kr minimum. Du skal sætte pengene ind på min konto: 5330 000320433 eller mobilepay 28780309

 

English:

2020 Open performance "White Angel Church. A virtual and physical church based on art and faith in the Christian God. The individual is taught by spiritual conversation directly by God and supported by healing prayer by Lotte Kjøller / White Angel. Membership costs 300 kr per month.

White Angel Church is happening right now in Denmark. Anyone who wants can participate at their own risk. I have opened up for one to try my healing ability in return for membership.

It happens in such a way that the user prays to God for the ability. Then she will come and speak to you in your heart and God will take over your life. Talk back about what is bothering you and what you are sick of. Tell her your dreams you want to be fulfilled. Call her him or her as you like. Use her in your everyday life to solve tasks and get well. Sometimes she heals people and it could be that it was you! Finally, tell her what you are doing wrong.

Lotte Kjøller's healing ability is called White Angel and is a Christian living spirit so you can count on being taught the Christian faith if you say yes to her. 

If you want to allow any anonymous or non-anonymous contribution to artist Lotte'Kjoellers work as an artist and/or blog you are very welcome. You can write on the message what to use the money as a payment. All contributions are welcome -small and big! For White Angel Performance minimum 7 euro. You need to send the money into my account: mobilepay 28780309. From abroad you use: IBAN nr.: DK3753690000317316 SWIFT adr.: ALBADKKK  

Opret din egen hjemmeside med Webador