• This site is in Danish and English
  • © Copyright 2000-2022. All Rights Reserved. Lotte Kjoeller

Hvide Engel Performance, Gallery Lk-kunst.dk, Copenhagen, DK 2020

Hvide Engel Performance

 

 

2020: "Hvide Engel Performance". 

          "White Angel Performance".

          "Valkoinen Enkeli Esitys".

 

I April 2020 vil Valkoinen Enkeli/Hvide Engel performance blive udført for første gang. Installationen bliver udstillet samtidig i Galleri Lk-kunst.

Senere vil begge dele blive udstillet i Finland til oktober 2020. 

 

Hvide Engel performance sker ligenu i Danmark. Alle der har lyst kan deltage på eget ansvar. Jeg har åbnet for at man kan prøve min helbredende evne i en uge og derefter vælge at beholde hende eller stoppe.

 

Det foregår sådan at brugeren beder til Gud om at få evnen. Så vil hun komme og tale til dig i dit indre. Tal tilbage om hvad der plager dig og hvad du er syg af. Fortæl hende dine drømme du ønsker skal opfyldes. Kald hende ham eller hende som du vil. Brug hende i din hverdag til at løse opgaver og få det godt. Nogle gange helbreder hun folk og det kunne tænkes at det var dig! Så sig endeligt til hende hvad du fejler.

 

Lotte Kjøllers helbredende evne kaldes Hvide Engel og er en kristen levende ånd så man må regne med at blive oplært i den kristne tro hvis man siger ja til hende. Hvis man ønsker at beholde hende efter 1 uges prøvetid må man sætte 50 kr / 7 euro ind hver måned på Lotte Kjøllers konto. Lotte Kjøller selv vil der ud over bede særlige bønner for problemer der opstår undervejs for menneskene i gruppen. Så længe der kommer 50 kr på en overførsel hver måned med blot dit fornavn vil brugeren være omfattet af Lotte Kjøllers helbredende evne og Hvide Engel Performance. Vil du have en mere personlig bøn må du skrive en personlig mail.

 

Der er allerede mange der er inviteret til at prøve og prøver det nu. Så længe du betaler de 50 kr er du omfattet denne performance. Holder du op stopper samarbejdet uden problemer og uden spørgsmål. Betaler du slet ikke stopper samarbejdet efter 31 maj 2020. Beløbet er sat så alle har råd og er ment som en samarbejdsaftale. Samarbejdet er fuldstændig frivilligt og på eget ansvar.

 

Har du lyst til at give et hvilken som helst anonymt eller ikke anonymt bidrag til billedkunstner Lotte Kjøllers arbejde som kunstner og/eller blog så er du velkommen. Du kan skrive på betalingen hvad pengene skal bruges til. Alle bidrag er velkomne - små som store! For Hvide Engel Performance 50 kr minimum. Du skal sætte pengene ind på min konto: 5330 000320433 eller mobilepay 23830717

 

English:

White Angel performance takes place in Denmark. Anyone who wants to participate can participate. I have opened up that one can try my healing ability for a week and then choose to keep her or stop. This is how the user prays to God for the ability. Then she will come and talk to you in your mind. Talk back about what bothers you and what you are sick of. Tell her your dreams you want to be fulfilled. Call her him or her as you please. Use her in your everyday life to solve tasks and get well. Sometimes she heals people and it might be you! Then finally tell her what you are wrong. Lotte Koller's healing ability is a Christian living spirit and one must expect to be trained in the Christian faith if one says yes to her. If you want to keep her after 1 week of probation, you have to deposit $ 50 each month in Lotte Kjøller's account. In addition to asking special prayers, Lotte Kjøller himself will ask for problems that arise along the way for the people in the group. As long as 7 euro on a transfer with just your first name the user will be covered by Lotte Koller's healing ability and White Angel Performance. If you want a more personal prayer, you must write an email. There are already many who are invited to try and try it now. As long as you pay the 50 kr you are covered by this performance. If you keep up, the cooperation stops without any problems. If you do not pay at all, the cooperation stops after 1 week. The amount is set so everyone can afford. The cooperation is completely voluntary and at your own risk.

 

If you want to allow any anonymous or non-anonymous contribution to artist Lotte'Kjoellers work as an artist and/or blog you are very welcome. You can write on the message what to use the money as a payment. All contributions are welcome -small and big! For White Angel Performance minimum 7 euro. You need to send the money into my account: mobilepay 23830717. From abroad you use: IBAN nr.: DK3753690000317316 SWIFT adr.: ALBADKKK