2023: 26 NOV. CRISTMAS PRAYER PERFORMANCE. KUNST I KIRKEN / ART IN CHURCH. JULEGUDSTJENESTE MED JULEFROKOST. CHRISTMAS SERVICE WITH CHRISTMAS LUNCH

JULEAFSLUTNING MED GUDSTJENESTE PERFORMANCE

White Angel Church Juleafslutning med Gudstjeneste Performance 26 november 2022 kl. 12 - 16. Vi skal jo fejre Jesus Kristus og Juleenglene. Det gør vi i et rum hvor der bor rigtige engle - så håber vi at I kan se dem. Lotte Kjøller vil holde en kortere tale om året der gik og julen. Vi vil bede sammen, velsigne jer og jeg vil bede jeres skytsengel give sig til kende. Dørene er åbne for tilgang kl. 12 og kl. 12.30  lukker dørene og bliver låst og Gudstjenesten starter. Derefter spiser vi den medbragte julemad som nadvermåltid.

 

Folk fra fremmede lande er velkomne til at tage en hjemstavns juleret med.

 

Varighed: ca. 4 timer

Afholdelsessted: Foreningshuset.  Riddersalen, Rungstedvej 23, 2970 Hørsholm

Lokalitet: Foreningshuset / Riddersalen

 

TILMELDING:

Tilmelding: voksne 150 kr  børn 50 kr der betales til min konto:

reg nr: 3170         konto nr: 3171935121       senest onsdag d. 24/11 kl. 12.

Spørgsmål besvares af Lotte på Lk@Lk-kunst.dk. Tilmeld jeres retter til Lotte pr. mail.

 

MAD OG DRIKKE:

Alle deltagere både børn og voksne tager 1 ret til 6 personer med til Julebuffet. Jeg sørger for duge, servietter, mørbradbøffer, lun leverpostej, rugbrød, grovbrød, akvavit og øl samt te og kaffe til buffeen.

 

Hver familie skal sørge for drikkevarer til sig selv og sine samt evt. børnekost. Hver familie medbringer selv det de skal bruge af knive, gafler, glas, sevietter og tallerkener og møder op kl. 12 så de kan dække familiens bord.

Der vil være en flot julegave til flotteste bord.

Der er ovn og keramisk komfur til at lune de medbragte retter i medbragte ovnfaste fade eller gryder. Der er ikke mikroovn. Køkkenet har ikke effekter som grydeskeer osv.

 

BØRN:

Børnefamilier er velkomne til at medbringe legetøj til børn. Der er et rum de kan lege i uden legetøj.

 

DRESSCODE:

Vores bord bliver videofilmet men vi stiller det sådan at vi ikke filmer andre borde. Man er velkommen til at klæde sig ud som engel ligesom Lars og Lotte er.

Vi skal jo fejre julen, Jesus Kristus og juleenglene.


UK:

CHRISTMAS END WITH THE BEST PERFORMANCE

White Angel Church End of Christmas with Service Performance 26 November 2022 at 12 - 16. We must celebrate Jesus Christ and the Christmas angels. We do this in a room where real angels live - so we hope you can see them. Lotte Kjøller will give a shorter speech about the year that passed and Christmas. We will pray together, bless you and I will ask your guardian angel to make himself known. The doors are open for access at 12 and at 12.30  the doors close and are locked and the service starts. Then we eat the Christmas food we brought as a communion meal.

 

People from foreign countries are welcome to bring a native Christmas dish with them.

 

Duration: approx. 4 hours

Venue: Foreningshuset. Riddersalen, Rungstedvej 23, 2970 Hørsholm

Location: Foreninghuset / Riddersalen

 

REGISTRATION:

Registration: adults DKK 150 children DKK 50 paid to my account:

reg no: 3170        account no: 3171935121      no later than Wednesday 24/11 at 12.

Questions are answered by Lotte at Lk@Lk-kunst.dk. Register your dishes for Lotte per mail.

 

FOOD AND DRINKS:

All participants, both children and adults, take 1 dish for 6 people to the Christmas buffet. I provide tablecloths, napkins, sirloin steaks, warm liver pâté, rye bread, wholemeal bread, aquavit and beer as well as tea and coffee for the buffet.

 

Each family must provide drinks for themselves and their family, as well as any children's food. Each family brings what they need in terms of knives, forks, glasses, napkins and plates and shows up at 12 so they can cover the family's table.

There will be a nice Christmas gift for the nicest table.

There is an oven and ceramic stove to warm the dishes you have brought in ovenproof dishes or pots. There is no microwave. The kitchen does not have effects such as pots and pans etc.

 

CHILDREN:

Families with children are welcome to bring toys for children. There is a room where they can play without toys.

 

DRESS CODE:

Our table will be videotaped, but we set it so that we do not film other tables. You are welcome to dress up as an angel, just like Lars and Lotte are.

After all, we have to celebrate Christmas, Jesus Christ and the Christmas angels.

Opret din egen hjemmeside med Webador