• This site is in Danish and English
  • © Copyright 2000-2022. All Rights Reserved. Lotte Kjoeller

07.01.2023. 13.00. Nytårskur. New year speach. ANGELS PERFORMANCE. Mass wedding. Marry Jesus. KUNST I KIRKEN / ART IN CHURCH.

Mass Wedding. Marry Jesus. Nytårskur med nytårstale

Dette er dagen for massebryllup. Min mand og jeg stedfæster vores kirkelige vielse for 3 år siden. Min mand Lars og jeg vil klæde os som engle og opføre en bryllups kirkelig performance. Man er velkommen til at møde op og stedfæste sin egen vielse sammen med os. Man kan også komme alene. Man kan verden rundt stå foran tv eller computer.  Vi gifter os nemlig i dag med Jesus/Gud. Vi stedfæster vores konfirmation og lover at vi mener ham/Gud endnu - som voksne. Rummet vi er i vil blive pyntet som som et nytårsmåltid. Alle er velkomne til at medbringe egen mad og drikke. Så spiser og skåler året ind sammen.

Der bor 4 rigtige engle i rummet hvor vi befinder os. De er 3m høje og har et hovede med 4 ansigter. Den slags engle er cerafer - skytsengle. Tænk om det kan lade sig gøre at fotografere sådan en. Tænk om du kan se dem. Mange kan men ikke alle. Kom til performance og se en engel! 

Afholdelsessted: Foreningshuset.  Riddersalen, Rungstedvej 23, Hørsholm 2970 kl. 13-15.

Lokalitet: Foreningshuset / Riddersalen 1

Pris: Det koster 100 kr pr. næse at deltage. Tilmelding til Mail: Lk@Lk-kunst

Vielseskontrakt: Nederst på siden findes en vielses kontrakt man kan ændre fra 2 stk personer til en osv. Eller den kan skrives på dit eget sprog. Det er en personlig kontrakt med Gud. Ønsker par at vielsen skal gælde i Danmark skal man des uden gifte sig digitalt hos kommunen man bor i.

Se mere her:

Merry Jesus / Christian festivals / we believe | white-angel-church.com (webador.com)


UK:

Mass Wedding. Marry Jesus. New Year speach

This is the day of mass weddings. My husband and I celebrated our church wedding 3 years ago. My husband Lars and I want to dress up as angels and put on a wedding church performance. You are welcome to attend and solemnize your wedding with us. You can also come alone. You can stand in front of a TV or computer all over the world. We are getting married 3to Jesus/God. We confirm our confirmation and promise that we still mean him - as adults. The room we are in will be decorated as if it were a New Year's meal. Everyone is welcome to bring their own food and drink. Then we eat and toast together.

There are 4 real angels living in the room where we are. They are 3m tall and have a head with 4 faces. These kinds of angels are cerafer - guardian angels. Think about whether it is possible to photograph such a person. Think if you can see them. Many can, but not all. Come to the performance and see an angel!

Venue: Foreningshuset. Riddersalen, Rungstedvej 23, Hørsholm 2970 at 12-15.

Location: Foreningshuset / Riddersalen 1

Price: It costs DKK 100 per nose to participate. Registration for Mail: Lk@Lk-kunst

Marriage contract: At the bottom of the page there is a marriage contract that can be changed from 2 persons to one etc. Or it can be written in your own language. It is a personal contract with God. If couples want the marriage to be valid in Denmark, they must get married digitally at the municipality where they live.

See more here:

Merry Jesus / Christian festivals / we believe | white-angel-church.com (webador.com)