• This site is in Danish and English
  • © Copyright 2000-2022. All Rights Reserved. Lotte Kjoeller
lottekjoeller-art Home » As curator » Gallery Lk-kunst.dk » Croquistegning for alle - vil du være med? Live drawing for all - Do you want to join?

Croquistegning for alle - vil du være med? Live drawing for all - Do you want to join?

Vi skal lære at tegne croquis, d.v.s. skitser efter et nøgent menneske, der står model. Vi ser på kurver, farver og menneskets proportioner. Undervisningen foregår, mens der tegnes. Der tages naturligvis hensyn til elevens niveau og ønsker - forkundskaber er ikke nødvendige. Kurset strækker sig over 10 gange. Man behøver ikke have tegnet før. Materialer som stort, småt papir, blød blyant, akvarel, oliekridt osv. medbringes selv. Underviser: Billedkunstner og illustrator Lotte Kjøller www.Lk-kunst.dk tlf: +45 2383 0717 mail: Lk@Lk-kunst.dk. max 10 pers. Tirsdage kl. 16-18. 90 kr pr gang for model, lærer, te og kaffe ved 10 personer. Sted: Mit eget galleri Lk-kunst.dk i Vanløse se her: www.galleri-Lk-kunst.dk. kurset holdes 21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 18/2, 25/2, 17/3, 24/3- 2020. Tilmeld dig her: Lk@Lk-kunst.dk Max 10 personer. Pris: 900 kr der betales ved tilmelding.

kl. januar 12, 2020 

 

ENG: We must learn to draw croquis, i.e. sketches of a naked man standing model. We look at curves, colors and human proportions. The teaching takes place while drawing. Of course, the student's level and wishes are taken into account - prior knowledge is not required. The course extends over 10 times. You do not need to have drawn before. Materials such as large, small paper, soft pencil, watercolor, oil chalk, etc. are brought along. Teacher: Visual artist and illustrator Lotte Kjøller www.Lk-kunst.dk tel: +45 2383 0717 email: Lk@Lk-kunst.dk. max 10 pers. Tuesdays at 16-18. DKK 90 per time for model, teacher, tea and coffee for 10 people. Location: My own gallery Lk-kunst.dk in Vanløse see here: www.galleri-Lk-kunst.dk. the course is held 21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 18/2, 25/2, 17/3, 24 / 3- 2020. Register here: Lk@Lk-kunst.dk Max 10 people . Price: DKK 900 to be paid upon registration. at January 12, 2020


«   »