• This site is in Danish and English
  • © Copyright 2000-2021. All Rights Reserved. Lotte Kjoeller
Lk-kunst-art.com Home » Lk as Curator » dNm site » dNm Art news » "det NØGNE menneske" med 10 kunstnere udstiller i SAK kunstbygning, Svendborg 2017 / "the NAKED human Art" with 10 artists exhibits in SAK art building, Svendborg 2017

"det NØGNE menneske" med 10 kunstnere udstiller i SAK kunstbygning, Svendborg 2017 / "the NAKED human Art" with 10 artists exhibits in SAK art building, Svendborg 2017

Published on 21. marts 2021 kl. 06.18

”Det Nøgne Menneske” på SAK

SAK Kunstbygning åbner dørene lørdag den 28. januar kl.14 for temaudstillingen ”Det Nøgne Menneske”, som viser 10 meget forskellige kunstneres syn på menneskekroppen.
Kroppen har gennem hele menneskets historie været omdrejningspunktet for vores forståelse af os selv og vores plads i verden – tænk blot på Venus af Willendorf, de mange kristusfigurer, Leonardo da Vinci´s studier af kroppen og vor tids plastikkirurgi. Kroppen afspejler tiden på godt og ondt – således har kroppen været beundret, skabt begær, skamfølelse, harme og rædsel. Den har i nogle tilfælde været hellig og i andre sammenhænge blot et objekt. Vores forestillinger om, hvad der er skønt og grimt, tager ofte udgangspunkt i kroppen. Og ikke mindst i dag med Snapchat, Facebook og selfies har kroppen en central plads i vores bevidsthed. Og den er svær at blive klog på denne fantastiske krop, som afspejler så mange modsatrettede følelser.
Hvordan har kroppen det så egentlig i dag? Temaudstillingen kommer med flere bud på spørgsmålet gennem en bred vifte af fotografier, malerier, tegninger og skulpturer, der sætter oplevelsen af den nøgne krop i centrum for fortolkning.
Deltagerne på udstillingen er Line Taarnberg, Lotte Kjøller, Annelise Jarvis Hansen, Lotte Horne, Jeff Ibbo, Olav Johannisson, Grethe Tranberg, Lars Kræmmer, Esben Fog og Barry Pringle.
På ferniseringsdagen vil der være mulighed for at tegne croquis og få råd og vejledning af Jeff Ibbo.
Udstillingen har fernisering den 28. januar kl. 14-16.
Udstillingsperioden er 29. januar – 5. marts 2017.
SAK Kunstbygning, Vestergade 27, 5700 Svendborg. Tlf. 62 22 44 70 Åben tirs.-søn. 11-16. www.sak.dkDu er velkommen! Se mere her: www.the-naked-human-art.com

 

ENG: "The NAKED human Art" on SAK SAK Kunstbygning opens its doors on Saturday 28 January at 2 pm for the theme exhibition "The NAKED human Art", which shows 10 very different artists' views of the human body. Throughout human history, the body has been the focal point of our understanding of ourselves and our place in the world - just think of Venus of Willendorf, the many Christ figures, Leonardo da Vinci's studies of the body and the plastic surgery of our time. The body reflects the time of good and evil - thus the body has been admired, created desire, shame, resentment and horror. It has in some cases been sacred and in other contexts just an object. Our notions of what is beautiful and ugly are often based on the body. And not least today with Snapchat, Facebook and selfies, the body has a central place in our consciousness. And it's hard to get wise to this amazing body that reflects so many opposing emotions. How does the body really feel today? The theme exhibition comes with several suggestions on the question through a wide range of photographs, paintings, drawings and sculptures that put the experience of the naked body at the center of interpretation. The participants in the exhibition are Line Taarnberg, Lotte Kjøller, Annelise Jarvis Hansen, Lotte Horne, Jeff Ibbo, Olav Johannisson, Grethe Tranberg, Lars Kræmmer, Esben Fog and Barry Pringle. On the opening day there will be an opportunity to draw a sketch and get advice and guidance from Jeff Ibbo. The exhibition has a vernissage on 28 January at 14-16. The exhibition period is January 29 - March 5, 2017. SAK Kunstbygning, Vestergade 27, 5700 Svendborg. Tel. 62 22 44 70 Open Tue.-Sun. 11-16. www.sak.dk. You're welcome! See more here: www.the-naked-human-art.com


«   »